Till utbildningen:    

http://www.kiropraktik.edu/

Råd om läkemedel på FASS:

http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp